Aktuality

Zeman hájí Babiše

Politika se prý nemá uzavírat před úspěšnými podnikateli, říká Zeman. To je určitě pravda. Úspěšní podnikatelé a obecně pak úspěšní lidé by měli přicházet do politiky. Ale určení pravidel hry, podle kterých se bude hrát, je na parlamentu. A pokud parlament dojde k názoru, že je nebezpečím pro demokracii např. střet zájmů, tak musí konat. A přizpůsobit tomu legislativu. Tak je tomu ovšem v každé evropské vyspělé demokratické zemi.

Střet zájmů straší politiky v každé zemi, nejen v ČR. Tady přeci nejde v první řadě o úspěšnost daného podnikatele.Jde o to, zda má výhodu v politické soutěži proti těm ostatním, která spočívá ve vlastnictví médií a v tom, že tlačí do podpory svého politického subjektu desítky milionů korun. Tomu se říká nekalá soutěž. Nikdo panu Babišovi nebrání, aby se účastnil politické soutěže, ale s omezením svých milionů a s omezením vlivu svých médií na politickou soutěž.Tedy tak, aby měl podmínky jako ti ostatní. 

To, že Babišova média pracují pro Babišovo hnutí ANO, se každý může přesvědčit při pohledu na stránky MFD či LN teď před volbami prakticky dennodenně.

Oba dva tyto deníky se před krajskými a senátními volbami změnily ve věstníky hnutí ANO a A. Babiše. Mají jiné politické strany, ať už vládní či opoziční, takovou možnost, jakou má Babiš a jeho kvazistrana? Nemají.

Pak se tedy skutecně jedná o nekalou soutěž, a musí dojít k nějaké regulaci parlamentem. A z tohoto hlediska je iniciativa, která vzešla dokonce od jedné z vládních stran, ČSSD, a byla podpořena napříč politickým spektrem, velmi správná. Samozřejmě, že Babiš může tento zákon bez velkých problémů obcházet. Ale to je již jiný příběh. 

Zákon sám o sobě je také vybídnutím k tomu, aby A.Babiš  hrál  fér hru. Jako šéf Agrofertu má zájem občas ovlivňovat zákonodárný proces ve svůj prospěch. K tomu došlo jednoznačně při projednávání novely zákona o biopalivech. A. Babiš vůbec nepřipouští myšlenku zavedení druhé sazby korporátní daně, nejspíše proto, že by se jej také týkala… Co k tomu dodat?To, že díky tomu spoří ve svých firmách miliardy…

Tato jeho pozoruhodná liknavost, pokud jde o placení  vlastních daní, je ovšem v silném rozporu s přístupem, který volil ve vztahu k živnostníkům. Pokud prezident Zeman mluví o tom, že Sněmovna, a tedy politické strany v ní zastoupené,  s výjimkou hnutí ANO, hlasovaly proti úspěšným podnikatelům, má pravdu jen z malé části.

To je jen písmeno A. Písmena B a C jsou nekalá soutěž v politice, materiální zájem A.Babiše,  které čouhají   z každého počinu A. Babiše a jeho hnutí jako šídlo z pytle.

Jiří Paroubek

 

zpět na úvodní stranu
Další aktuality