Aktuality

Závěry NKÚ ohledně účetní uzávěrky ministerstva obrany za rok 2012

NKÚ při své kontrole na ministerstvu obrany zjistil v účetní uzávěrce za rok 2012 chyby za téměř 20 miliard korun. Kontroloři NKÚ už jsou zřejmě po všech nedávných kontrolách tak otupělí, že i přes toto zjištění uvedli, že: „účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ministerstva obrany.“

Nesrovnalosti v rozsahu téměř dvaceti miliard na centrálním úřadu typu ministerstvo obrany mi připadají skutečně děsuplné. Myslím, že stát má v případě kontrol NKÚ do budoucnosti jen dvě možnosti. Tou první je, že kontroly vůbec nebudou prováděny, a tudíž může být NKÚ zcela zrušen. Tou druhou a rozhodně lepší možností je, že stát, vláda, bude z výsledků těchto kontrol vyvozovat závěry, a to včetně adresné odpovědnosti a případně i trestní odpovědností za chyby v hospodaření.

Jiří Paroubek

zpět na úvodní stranu
Další aktuality