Závazek kandidátů do EP

Závazek poslanců Evropského parlamentu za stranu LEV 21 – Národní socialisté

Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt!„ z posledního dopisu Milady Horákové, členky Národních Socialistů napsaný před tím, než byla komunisty popravena

Evropská unie je společenství evropských národů založené na ekonomické spolupráci a vzájemném respektu mnoha národů. Evropská unie je demokratické a dobrovolné sdružení zemí, které chtějí spolupracovat, žít v míru a postupně rušit hranice které nás rozdělují a posilovat prostor, který nás spojuje a vytváří domov. Ano Evropu a Evropskou Unii považujeme za domov našeho národa tak, jako považujeme Českou Republiku za domov nás občanů této země.

Byli to velcí čeští vlastenci a současně i Evropané, kteří do společné evropské pokladnice přinášeli takové hodnoty, jako požadavek mravní a duchovní obrody (Mistr Jan Hus), vzdělanosti a humanity („učitel národů“ Jan Ámos Komenský) a mírového soužití evropských národů (plán Jiřího z Poděbrad na mírový spolek evropských křesťanských panovníků). Z novodobých význačných osobností musíme zmínit především oba zakladatele Československé republiky, T.G.Masaryka, jejího prvního prezidenta a politika a myslitele evropského a světového formátu, a Edvarda Beneše, jejího druhého prezidenta a jednoho z architektů Společnosti národů.

I v Evropské Unii je ale každodenně potřeba bojovat za lepší Evropskou Unii a za zájmy Českého lidu v Evropě. České národní zájmy chápeme v duchu hesla našich národně socialistických předchůdců „Rovnost národů a rovnost v národě!“ Zároveň odsuzujeme všechny projevy nacionalizmu a snah odtrhnout Český národ od Evropské unie. Jsme připraveni kritizovat a zasahovat proti všem nešvarům v Evropské unii, ale nepřidáme se na stranu euroskeptiků, lidí šířících negativistický pohled na Evropskou unii. Pokud se nám něco na Evropské unii nelíbí, chceme toto řešit konstruktivně jako rovnocenný partner u kulatého stolu Evropské unie.

Naším programem v rámci Evropské unie je prohlubování spolupráce v rámci Evropské unie v ekonomické rovině a rovině vyšší integrace pracovního trhu a trvalé zvyšování mobility pracovní síly. Podporujeme přijetí eura v okamžiku, který bude výhodný pro Českou republiku.

Věříme, že Evropská unie má a bude mít na Českou Republiku pozitivní vliv, zejména ve vztahu na boj našeho lidu za ekonomický blahobyt a proti nešvarům jako je korupce a věříme, že i Český Lev má Evropské unii co dát. A o osud Českého národa v Evropské unii se nebojíme, vždyť jak říkal T. G. Masaryk „Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem“.

Osobní závazek všech kandidátů strany do Parlamentu EU

1. Budu hájit národní zájmy České Republiky v rámci EU.

2. Budu bojovat s korupcí a podpořím legislativu vedoucí k omezení korupce.

3. Budu bojovat za prosperitu České Republiky a hájit principy ekonomické výhodnosti rozhodnutí EU pro České občany

4. Zasadím se o vyšší ochranu spotřebitelů v rámci EU.

5. Budu prosazovat zvýšení spolupráce v sociální oblasti v rámci EU.

6. Budu prosazovat zrušení daňových rájů v rámci EU a úplnou transparentnost v tom kdo vlastní jakou právnickou osobu v Evropské unii.

7. Prosadím možnost nulové sazby DPH na vybrané komodity v oblasti základních potřeb a vybavení pro děti.

8. Budu prosazovat nástroje na měření efektivity výdajů EU a efektivity a výkonnosti byrokratických orgánů EU.

9. Budu prosazovat udržitelný rozvoj EU s akcentem na životní prostředí, ekonomiku a sociální oblast.

10.Prosadím přísnější postup vůči zemím porušujícím dohody EU.

Zpracoval: Filip Drapák

zpět na úvodní stranu