Základní politické cíle volebního programu strany LEV 21

Stručná verze programu. Zobrazení celého programu zde.

České království ve středověku patřilo k nejvyspělejším státům Evropy – kulturně, hospodářsky i pokud jde o úroveň vzdělanosti obyvatel. Podobný rozkvět jako v dobách velkých českých králů zažila naše země také mezi dvěma světovými válkami. Tehdy ČSR patřila k deseti hospodářsky nejvyspělejším státům světa. Naše strana vychází z myšlenek a politického odkazu prezidentů Masaryka a Beneše. Zejména chceme navázat na koncepci zahraniční politiky dlouholetého ministra zahraničí a prezidenta republiky E. Beneše, který byl nejvýznamnějším činitelem historie národně – socialistické strany, politiky otevřené světu a tvrdě hájící národní zájmy.
Naší straně LEV 21 – Národní socialisté jde o to, aby Česká republika i v moderní době navázala na to nejlepší z české minulosti. Aby se hospodářství země vyvíjelo rychlými tempy, což by umožnilo dohnat v reálném čase – tedy ještě za života většiny z nás – nejvyspělejší státy EU. To se zejména v letech 2008 – 2013 nedařilo, což se projevilo v zaostávání hospodářství a poklesem životní úrovně českých občanů. Myslíme si, že budoucí čeští poslanci v Evropském parlamentu musí být lidé schopní odborně, politicky kvalifikovaně a nebojácně hájit český národní zájem. Tedy zájmy států a jeho občanů. A životní zkušenosti našich kandidátů dokazují, že jsou na toto zadání připraveni. V čele naší evropské kandidátky je Jiří Paroubek, který např. v roce 2005 ještě jako český premiér vyjednal v EU na rozpočtové období 2007 – 2013 pro naši republiku nejvyšší dotace na jednoho občana ze všech 27 států EU, celkem cca 800 miliard Kč. Budeme se ptát současné politické reprezentace a zejména představitelů ODS, TOP 09 i ČSSD (krajské reprezentace) proč velká část z těchto „evropských“ peněz nebude využita ve prospěch státu a občanů (150 – 200 mld.) a jak „účelně“ byla použita a kdo za to je odpovědný! Chceme se programově zaměřit na svou práci v rámci Evropského parlamentu, na řešení největších problémů republiky, života a životní úrovně českých občanů. Budeme usilovat o zapojení našich zvolených poslanců do klubu socialistů a progresistů v Evropském parlamentu (EP). Naše hlavní programové cíle před volbami do EP se soustřeďují zejména do čtyř oblastí:

I. Řešení vysoké nezaměstnanosti a tvorby pracovních míst
1. Budeme podporovat evropské iniciativy pro boj s nezaměstnaností, a to zejména cestou růstu soběstačnosti a návratu výroby do Evropy.
2. Budeme podporovat vytvoření investičního plánu pro EU, včetně infrastruktury pro decentralizovanou, udržitelnou, nízkouhlíkovou ekonomiku.
3. Budeme podporovat domácí výrobu pro domácí trh (podpoříme výrobu financovanou místními zdroji a pro místní spotřebu).

II. Zvýšení kvality života a životní úrovně lidí
1. Budeme usilovat o více peněz z rozpočtu EU na výstavbu škol a školek, na modernizaci a výstavbu silnic, železničních koridorů a bytových domů.
2. Budeme prosazovat diverzifikaci dodávek energií, dokončení liberalizovaného trhu s elektřinou a plynem – jde nám o to, zajistit co nejvýhodnější ceny pro obyvatelstvo i podnikatelskou sféru.
3. Budeme prosazovat společný a promyšlený postup k imigraci v zemích EU. Nedovolíme živelný příliv imigrantů – lidí bez kvalifikace.
4. Naše politika v EP bude směřovat k ochraně a rozvoji českého venkova, k dosažení co nejvyšší soběstačnosti ve výrobě potravinářských produktů a ochraně životního prostředí.

III. Ochrana spotřebitele uskutečňovaná podle vzoru nejvyspělejších zemí EU, vč. ochrany pracovního trhu
1. Budeme podporovat všechny iniciativy směřující k prosazení co nejvyšší ochrany spotřebitele. Cílem je dosáhnout vyšší kvality zboží v českých obchodech a příznivějších cen zboží a služeb.
2. Budeme usilovat o přísná kritéria pro využívání tzv. agenturních zaměstnanců, což vede k jejich zneužívání na úrovni nevolnické práce, jejichž levná práce mj. snižuje mzdy českých zaměstnanců a vytlačuje je ze zaměstnání.
3. Budeme prosazovat v EP vhodná pravidla pro vznikající obce 3. tisíciletí (podpora svépomocných aktivit vytvářejících pracovní místa, šetrných k životnímu prostředí a poskytujících kvalitní potraviny místním občanům).

IV. Boj proti kriminalitě a terorismu
1. Budeme prosazovat využití všech možných forem evropské spolupráce zejména proti organizovanému zločinu, který má často silné mezinárodní vazby.
2. Podpoříme boj proti mezinárodnímu terorismu do společných evropských iniciativ.

Klademe důraz také na dva politické cíle:
1. Budeme prosazovat celostátní referendum k dostavbě dvou bloků v JE Temelín.
2. Budeme usilovat o promyšlené posilování federativních prvků evropské integrace s rozumným rozdělením kompetencí mezi orgány EU vč. Evropského parlamentu, a členských států při plném respektování oprávněných českých národních zájmů.

Zpracoval: Ing. Jiří Paroubek

Zobrazení celého programu zde.

zpět na úvodní stranu