Aktuality

Vláda musí začít řešit stále se zvyšující finanční nedostupnost bydlení

I v důsledku masové privatizace nyní v ČR téměř zcela chybí sociální byty. Přitom od roku 2010 vzrostly náklady na bydlení o 2 % a přibylo nezaměstnaných. Čím dál tím více lidí přichází o svůj domov nebo je velmi ohroženo, že o něj přijde. Podle šetření je v České republice 27 000 lidí bez domova. V ČR se však k tomuto číslu nepřipočítávají lidé žijící v azylových domech a na sociálních ubytovnách. Jinde v Evropě jsou tito lidé také vedeni ve statistice jako lidé bez domova. Zahrnuli-li bychom i lidi bydlící v azylových domech nebo na sociálních ubytovnách, rázem se dostaneme až k číslu 100 000 lidí bez domova (!) A dalších 100 000 lidí je ztrátou domova bezprostředně ohroženo (!) To jsou alarmující skutečnosti.

 

V sociálních ubytovnách dnes, díky stále rostoucím nákladům na bydlení a složité situaci na trhu práce, navzdory všeobecnému přesvědčení, bydlí už i senioři, samoživitelé, rodiny s dětmi nebo i zdravotně postižení. Sociální ubytovny navíc absolutně nejsou řešením bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel, naopak často jejich problémy prohlubují.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením M. Marksové Tominové sice připravuje zákon o sociálním bydlení, což je věc jistě chvályhodná, ale půjde-li věc tímto, tempem vyrostou první nové sociální byty na našem území tak v roce 2020 – a to je opravdu dlouhá doba.

Je třeba, aby se vláda urychleně začala zabývat stále se zvyšující finanční nedostupností bydlení a podpořila výstavbu sociálních a startovacích bytů. Ministerský program na podporu výstavby sociálních bytů a komunálních bytů, pokud bude schválen a aplikován, může fungovat ještě před schválením koncepce, která je zatím v nedohlednu. To je jistě rozumnější investice než například výstavba kanálu Dunaj – Odra – Labe nebo podobných faraonských (a faraonsky drahých) staveb s velmi diskutabilním přínosem pro většinu obyvatel ČR.

Jiří Paroubek

 

zpět na úvodní stranu
Další aktuality