Aktuality

Udělá vláda něco pro zvýšení podílu energie z větru?

Podle studie Komory obnovitelných zdrojů energie by v roce 2025 mohla desetina v ČR vyrobené elektřiny pocházet z větru. Do roku 2050 by to pak mohla být celá čtvrtina, což by odpovídalo kapacitě výroby elektřiny ze dvou nových jaderných bloků. Podle autorů studie by výroba energie z větru byla šestkrát levnější než výroba energie z jádra.

Aktualizovaná státní energetická koncepce však počítá pouze s mnohem nižším podílem větrných elektráren na výrobě elektřiny, a to se 3 %.

Je dobře, že ke Státní energetické koncepci vznikají také alternativní scénáře. Očekávám, že vláda bude schopná zahájit s Komorou obnovitelných zdrojů energie i s dalšími zájmovými sdruženími v energetice dialog o budoucím energetickém mixu České republiky. V každém případě totiž Analýza větrné energetiky v ČR přináší velmi významné náměty.

zpět na úvodní stranu
Další aktuality