Aktuality

Strana LEV 21 NS chce bojovat proti nejtěžším zločinům na mezinárodní úrovni

Nová levicová politická strana LEV 21, která věnuje boji proti kriminalitě mnoho zájmu, hodlá bojovat proti nejtěžším zločinům i na mezinárodní úrovni – aktivní účastí a prosazováním českých národních zájmů v Evropském parlamentu.

Přední bezpečnostní experti strany, kterou založil bývalý předseda české vlády a předseda ČSSD, Ing. Jiří Paroubek, se již od založení této nové strany, zabývají bojem proti nejzávažnějším formám kriminality, která Českou republiku ohrožuje, s hlavním důrazem na organizovaný zločin a jeho nejnebezpečnější formy, na extremismus všeho druhu a na hrozby terorismu, který ve světě neustále narůstá.

Na základě provedené analýzy bezpečnostní situace České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti – na počátku třetího tisíciletí – a prognózy jejího vývoje v následujících letech lze jako hlavní bezpečnostní rizika současnosti označit:

1) Další nárůst organizovaného zločinu infiltrovaného do České republiky ze zahraničí, včetně jeho některých nových forem s tendencí stále intenzivnějšího pronikání do státní správy a rozmach korupce všeho druhu;

2) Další rozšíření a upevňování zločineckých struktur vytvářených organizovaným zločinem na našem území, včetně širokého zapojení „domácích struktur“ a jejich prorůstání do veřejného života a státní správy;

3) Další nárůst trestné činnosti spojené s masovou nelegální migrací obyvatelstva ze zemí na Balkáně a z dalších ekonomicky slabých zemí, včetně „rozbouřené“ Ukrajiny;

4) Další rozšíření jednotlivých druhů terorismu, včetně zvýšených aktivit mezinárodních teroristických organizací na našem území v souvislosti s našimi aktivitami v zahraničních kontingentech NATO;

5) Další rozvoj tzv. „jaderného terorismu“ ve světě, včetně jeho snah o využití našeho území k nelegálním aktivitám;

6) Další nárůst extremismu na našem území, včetně posílení jeho násilných projevů na veřejnosti;

7) Další a podstatný nárůst tzv. „počítačové a informační kriminality“;

8) Další nárůst hospodářské trestné činnosti, včetně finanční a daňové kriminality našich i zahraničních subjektů;

9) Další nárůst „racketeeringu (vydírání tzv. „výpalného“ za fiktivní ochranu osob a firem) organizovaného nejen ze zahraničí, ale dnes již i z „domácích struktur“;

10) Další nárůst majetkové kriminality všeho druhu v důsledku prohlubující se nezaměstnanosti a tíživé situace větší skupiny obyvatelstva, neboť v současné době je v České republice již více než 600 tisíc nezaměstnaných (přesně 629 274 osob), 1 milion obyvatel na hranici chudoby a další desítky tisíc lidí se k této hranici nezadržitelně blíží;

11) Další nárůst tzv. „naturální kriminality“ (pytláctví všeho druhu, včetně organizovaných forem, neoprávněná těžba lesních kultur, „polní pych“, krádeže hospodářského zvířectva, aj.);

12) Vznik některých nových druhů trestné činnosti spojených s případným průjezdem či pobytem vojsk NATO na našem území a čerpáním příspěvků z dotačních fondů EU;

13) Vznik některých dalších druhů trestné činnosti a ohrožení veřejného pořádku ze strany účastníků nepovolených demonstrací, aj. obdobných aktivit různých nespokojených skupin obyvatelstva;

14) Trestná činnost osob nelegálně se zdržujících na našem území;

15) Trestná činnost, která souvisí se zneužíváním dotací z fondů Evropské unie, včetně trestné činnosti tzv. „Nekontrolovatelných hranic“ v důsledku Schengenského prostoru.

Vzhledem k tomu, že domácí politická scéna není ani po posledních volbách do Poslanecké sněmovny zcela stabilní, policie nemá dostatek financí ani na novou techniku a vybavení, natož na slušné platy současných policistů, kteří denně nasazují svoje životy v boji se zločinem a situace se dlouhodobě nelepší, rozhodlo politické grémium strany LEV 21, aby tyto závažné problémy byly zařazeny do volebního programu strany pro volby do Evropského parlamentu, sestavena kandidátka s cílem být úspěšní tak, abychom mohli v Evropském parlamentu prosazovat české národní zájmy a zajistit potřebné dotace nejen pro Policii České republiky, ale i pro další bezpečnostní orgány, včetně Bezpečnostní informační služby, Celní správy a Vězeňské služby.

Ing. Jiří PAROUBEK, předseda strany LEV 21 a lídr kandidátky do Evropského parlamentu za za stranu LEV 21

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D., stínový ministr vnitra za stranu LEV 21  a kandidát do Evropského parlamentu za stranu LEV 21

 

 

zpět na úvodní stranu
Další aktuality