Aktuality

Sobotka pro jádro

Premiér Sobotka se v řeči zahajující Žofínské fórum, letos zaměřené na oblast energetiky, vyjádřil takto:

 

„ Naše vláda v květnu 2015 schválila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR, který byl připraven ministerstvem průmyslu a obchodu. V tomto plánu jsou definovány kroky potřebné pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Akční plán také ukládá pokračovat v procesu přípravy. Jak první musí proběhnout povolovací a přípravné procesy. Myslím, že je zřejmé, že vláda výstavbu jaderných bloků podporuje. Bohužel je potřeba si uvědomit, že i tady narážíme na chronickou bolest České republiky, a tou je neúměrná délka povolovacích a přípravných procesů. Hledáme tedy možnosti, jak tento neefektivní a zdlouhavý proces změnit. Jendou z možností, kterou jsme identifikovali, je úprava stavebního zákona, tak aby bylo možné provést územní řízení pro nové jaderné bloky před výběrem jejich dodavatele. Tato změna stavebního zákona se v současné době připravuje a je v Poslanecké sněmovně. Kromě změn ve stavebním zákoně je zde další možnost: zkrácení výběrového řízení.“

 

To prakticky znamená, přeloženo z této složité mluvy politika, že B. Sobotka je pro výstavbu dalších jaderných bloků za řádově sta miliardy korun a za hlavní problém považuje nikoli jádro, ale stavební zákonodárství a zákonodárství týkající se výběrového řízení. V podstatě řekl: hlavně, ať už se začne stavět, bez ohledu na to, kdo to bude dělat a za kolik…

 

Je to jedna z dalších politických chyb Sobotky, který měl situaci kolem výstavby nových jaderných bloků hodnotit s ohledem na rozvoj moderních technologií výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, a ne zejména s ohledem na zájmy betonářské lobby.

 

Jiří Paroubek

 

zpět na úvodní stranu
Další aktuality