Aktuality

Skandální chování české vlády ohledně církevních restitucí

Sněmovna a vládní strany by měly odpovědět na závažné otázky týkající se českých církevních restitucí. Dr. Hrádela, který se dlouhodobě zabývá problematikou církevních restitucí, uveřejnil na serveru Vaše věc článek, v němž se objevily informace, které české veřejnosti dosud nejsou známy.

Dr. Hrádela píše o tom, že česká parlamentní delegace jednala dne 28. května 2014 ve Vatikánu o otázkách souvisejících s uzavřením takové smlouvy s Vatikánem, která by znemožnila novelizovat zákon o církevních restitucích takovým způsobem, aby církve nemohly vymáhat i majetek, za nějž už jim dříve byla poskytnuta náhrada. Konkordát, o kterém měla česká delegace ve Vatikánu podle dr. Hrádely jednat, by této novele zamezila a církve by tak mohly do svého vlastnictví nabývat i ten majetek, za nějž už dříve dostaly náhradu. To je pochopitelně něco, co je zcela v rozporu se zájmy České republiky a se zájmy většiny českých občanů. (Je třeba říci, že v církevních restitucích jde o vydávání peněz a majetku daleko přesahující částku 100 miliard korun.)

Je třeba se v této věci velmi důrazně ptát, zda česká parlamentní delegace se zastoupením vládních politických stran skutečně navštívila Vatikán, aby zde jednala o uzavření smlouvy s Vatikánem a o majetkových otázkách. A v případě, že by se tato návštěva, jak píše dr. Hrádela, opravdu uskutečnila, je třeba dostat odpovědi na otázky:

1) Proč byla tato návštěva před veřejností tajena?
2) Kdo ve Vatikánu zastupoval vládní strany, zejména ČSSD a hnutí ANO?
3) Jednala delegace skutečně o uzavření Konkordátu, tj. smlouvy, která má podle české ústavy vyšší platnost než zákon, a s jakým výsledkem?
4) Byly skutečně předmětem jednání české církevní restituce? Pokud ano, s jakým výsledkem?

Pokud se informace, které ve svém článku dr. Hrádela uvádí, potvrdí, jde skutečně o naprostý politický skandál a vláda by veřejnosti svůj postup měla urychleně vysvětlit a také jí předložit veškeré informace o tomto jednání. 

Jiří Paroubek

 

zpět na úvodní stranu
Další aktuality