Aktuality

Proces s manažery a dalšími činiteli ústecké Krajské zdravotní

Před krajskými volbami v roce 2008 uskutečnila Krajská zdravotní, a.s., která sdružuje pět krajských nemocnic v Ústeckém kraji, výběrová řízení na nákup lékařských přístrojů za desítky milionů korun. Na základě provedených tendrů byly dosavadními představiteli Krajské zdravotní podepsány smlouvy, na jejichž základě byly dodány zdravotní přístroje.

Zbývá jen připomenout, že až do prosince 2008 byla Krajská zdravotní, a.s., plně pod kontrolou představitelů ODS, která měla v kraji hejtmana i radního pro zdravotnictví.

V prosinci 2008, poté co ČSSD zvítězila v Ústeckém kraji a vlastně celostátně v krajských volbách v listopadu 2008, se stal předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petr Benda.

Výběrová řízení na koupi přístrojů tedy P. Benda neorganizoval a ani organizovat nemohl a není podepsán ani pod jednou kupní smlouvou s dodavateli. To všechno obstarali jeho předchůdci ve vedení Krajské zdravotní. Přesto se Benda stal zejména v letech 2009–2011 předmětem nechutných a lživých politických a osobních politických útoků některých vlivných zákulisních skupin v Ústeckém kraji, a to včetně těch, které byly spojeny s částí tehdejších vedoucích představitelů ČSSD v Ústeckém kraji (Houska, Vaňhová, Fišera, Foldyna a další).

Také tito lidé často vystupovali a lživě obviňovali P. Bendu z toho, že on byl vlastně režisérem celého nákupu a že tento nákup lékařských přístrojů byl chybný a předražený a poškodil Krajskou zdravotní, a tedy i kraj. Tyto útoky byly lživé a dodnes se za ně Petru Bendovi nikdo neomluvil. Nemá ale smysl chtít omluvu od lidí, kteří jsou na onom světě či kteří čekají na zahájení soudního projednávání, nebo jsou jinak morálně a politicky zničeni. Ale například současný poslanec Foldyna hrál touto kartou také velmi často. Očekával bych od něj proto veřejnou omluvu.

V nedávno zahájeném soudním procesu v případu Krajské zdravotní, a.s., figurují jen ti, kterých se to opravdu týká. Tehdejší manažeři a tehdejší vrcholní představitelé společnosti z řad politiků. Jim vévodí někdejší předseda představenstva Krajské zdravotní Fiala, který byl v této funkci z titulu člena rady za ODS a který je i nyní generálním ředitelem Krajské zdravotní, a.s.

Zajímavý byl také vývoj hospodářských výsledků Krajské zdravotní, a.s. Za rok 2008, tedy pod řízením ODS, vykázala Krajská zdravotní ztrátu 300 milionů korun, v letech 2009–2010 pod vedením P. Bendy byla v zisku a v zisku byla Krajská zdravotní až do okamžiku, kdy byl P. Benda z iniciativy tehdejšího fišerovského vedení ústecké sociální demokracie vyhozen z funkce předsedy představenstva Krajské zdravotní. Od té doby dochází nezadržitelnému zhoršování  hospodaření Krajské zdravotní, a.s. Dnes je v hluboké bilanční ztrátě, která je finančně kryta krajem.

Je zajímavé, že čas od času i dnes dochází k verbálním útokům na P. Bendu. Ty mají prakticky vždycky vylhaný a iracionální základ.  Podobný typ útoku byl nyní zveřejněn v elektronickém týdeníku Dotyk a týkal se opět P. Bendy, nyní v souvislosti se sociálním bydlením. Po čase se nepochybně ukáže, že i tento útok, podobně jako tomu bylo v případě předražených přístrojů Krajské zdravotní a.s., byl vylhaný.

zpět na úvodní stranu
Další aktuality