Aktuality

Proč má ČR počkat s ratifikací mezinárodní smlouvy o obchodu se zbraněmi

Česká republika váhá, zda se připojí ke skupině zemí, která přestane vyvážet zbraně do zemí, kde jich může být používáno k potlačování lidských práv. Pokud sněmovna schválí a prezident podepíše mezinárodní smlouvu o obchodu se zbraněmi, stane se ČR 41. státem, který ji ratifikoval.

Nevyzbrojování zločinných režimů je záměr zcela nepochybně morálně správný a bohulibý. Ovšem nakolik by přistoupení České republiky pomohlo „odzbrojit“ tyto režimy, to už je věc velmi diskutabilní.

Vždyť největší světoví vývozci zbraní, kteří je pochopitelně dovážejí i do těchto zemí, USA a Rusko, k podpisu smlouvy ještě nepřistoupili. A vlastně ani přistoupit nehodlají. Přistoupením k této svým smyslem jistě mravně oprávněné smlouvě a jejím dodržováním může vláda připravit o práci mnoho lidí, kteří pro své odborné zaměření budou obtížně zaměstnatelní, a navíc pochopitelně přijde o peníze za vývoz zbraní – a pouze umožní Spojeným státům a Rusku ještě posílit jejich postavení na mezinárodním trhu se zbraněmi.

Tvrdím, že Česká republika by na tuto dohodu neměla přistupovat, dokud na ni nepřistoupí i největší světoví vývozci zbraní. Do té doby se totiž dobrá myšlenka také může zdát pouze účelovou, která může pomoci Rusku a USA zbavit se konkurence, ale nikoli obyčejným lidem ze zemí sužovaných autoritativním režimem.

Jiří Paroubek

zpět na úvodní stranu
Další aktuality