Aktuality

Princezna koloběžka v podání ministra průmyslu a obchodu a ministra financí

Dle informací v médiích ČR změní svůj postoj k cílům klimaticko-energetického balíčku pro rok 2030. Původně podporovala pouze cíl snížení emisí CO2 o 40 %, ale nepodporovala zbylé dva cíle, a to zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na 27 % ani zvýšení energetické účinnosti tak, aby došlo k 30% úspoře energie. Nyní se zdá, že podpoří všechny tři cíle. Tento nový postoj vlády vítám, ale jsem velmi zvědavý, jak chtějí ministři Mládek a Babiš zároveň dostavovat nové jaderné bloky u Temelína či Dukovan, a zároveň podporovat 30% úsporu energie. Vzájemně se tyto dva cíle absolutně vylučují.

Nyní vyvážíme 20 % v ČR vyrobené elektrické energie, to je zhruba tolik, kolik vyrobí JE Temelín. Pokud dojde k 30% úspoře energie a zároveň k vystavění nových jaderných bloků, kam, a hlavně za jakých podmínek bychom elektrickou energii vyváželi? Zřejmě by se stalo to, že po obrovské investici do dostavby nových jaderných bloků by čeští daňoví poplatníci dotovali vývoz elektrické energie, kterou by tyto nové bloky vyrobily. Je zcela jasné, že přistoupí-li ČR a většina EU k dodržování všech tří cílů balíčku, dostavba jaderných bloků by byla nepříliš chytrou investicí. Věřím, že si to uvědomují jak ministr Mládek, tak ministr Babiš a přizpůsobí tomu Státní energetickou koncepci, jež má být hotova do konce roku.

Jiří Paroubek

zpět na úvodní stranu
Další aktuality