Aktuality

Pouze optimistické odhady analytiků k růstu stavebnictví vést nemohou

Odhady ekonomických analytiků, kteří se posledních pár let spíše pletou, jsou ohledně vývoje českého stavebnictví v tomto roce velmi optimistické. Samotné stavební firmy však tak optimistické nejsou.

Myslím si, že ke svému postoji mají reálné důvody.  Předcházející pravicové vlády svými „geniálními“ kroky v oblasti zahraniční politiky srazily zahraniční investice, podařilo se jim dokonce i téměř zastavit investice veřejné. To se pochopitelně na stavu českého stavebnictví negativně podepsalo. Stejně tak neschopnost ČR v čerpání evropských dotací.

Pro tento rok, vzdor například výraznému poklesu ekonomiky USA, největšího světového hospodářství, v prvním čtvrtletí, očekávají analytici růst českého hospodářství a předhánějí se v pozitivních odhadech jeho vývoje. I české stavebnictví, důležitý signál růstu národní ekonomiky, zažilo v prvním čtvrtletí oživení. Je ale třeba zdůraznit, že to může být dáno i velmi mírnou zimou, která letos v ČR panovala. Oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku např. klesl počet vydaných stavebních povolení, což je jeden z velmi důležitých údajů skutečného oživení stavebnictví. Pro korektnost uvádím, že nehledím na hodnotu vydaných stavebních povolení.

Pokud má české stavebnictví růst, je například třeba, aby se vláda soustředila na úpravu zákona o veřejných zakázkách a začala se zabývat tím, zda nemá vzniknout speciální úřad, který by pořádal výběrová řízení na veřejné zakázky. Pouze povinný optimismus ekonomických analytiků stavebnictví skutečně neoživí.

Jiří Paroubek

zpět na úvodní stranu
Další aktuality