Aktuality

Politická strana LEV 21 hodlá v Evropském parlamentu prosazovat otázku boje proti terorismu

Terorismus je - jak známo - násilí překračující hranici běžné kriminální aktivity, směřuje k dosažení politických cílů a protože se v poslední době takřka v celém světě stupňuje, je třeba proti němu bojovat na mezinárodní úrovni.

Počátky terorismu lze mapovat již před mnoha sty lety, kdy najatí vrazi např. v Persii a Sýrii, za úplatu či jinou společenskou výhodu, vraždili kohokoliv, kdo byl mocnými tehdejší doby označen, neboť nechtěl změnit své názory či postoje vůči oficiální moci. Velmi často bylo zneužíváno i přesvědčení věřících a náboženských a jiných fanatiků, viz. např. činnost anarchistů v Rusku koncem 19. století. V současné době si terorismus zachovává své základní atributy, ale jeho cíle stanovily hranici mezi terorismem a banditismem.

V posledních letech v důsledku polarizace politických sil a zněn v názorech na společenské a politické doktríny států, roste nezadržitelně i počet teroristických akcí. Pojmových vymezení a definic terorismu je celá řada, ale jako nejvýstižnější se nám zdá definice uvedená na str. 244 knihy „Mafie a zločinecké gangy“ autora Miroslava Němce (vydalo vydavatelství právnické a ekonomické literatury – Eurounion v Praze, v roce 2003, ISBN 80-7317-026-4), kde je terorismus definován jako předem připravené, politicky motivované násilí směřující proti civilním a jiným cílům, osobám či skupině osob, prováděné extrémistickými skupinami nebo jednotlivci ve snaze zastrašit, způsobit značnou škodu nebo usmrtit osoby k dosažení politického cíle.

Terorismus může být  vnitrostátní, páchaný zevnitř konkrétního státu, a nebo mezinárodní. Cílem mezinárodního terorismu je nejčastěji internacionalizace a mezinárodní publicita určitých politických problémů, byť jen národních teroristických skupin, ve snaze o navázání kontaktů se stejně smýšlejícími silami v zahraničí. Mezinárodní terorismus se často prezentuje jako „pokračování politiky jinými prostředky“, nebo jako „náhradní válka“.

Na základě analýzy provedené bezpečnostními odborníky strany LEV 21, by se mohl v brzké době v České republice očekávat terorismus v souvislosti s našimi aktivitami v zahraničních kontingentech a misích NATO, dále jako činnost cizích teroristických skupin operujících na našem území proti cizím státním příslušníkům, zahraničním zastupitelským úřadům a organizacíma rovněž i jako izolované teroristické akce jednotlivců či organizovaných teroristických či extremistických skupin, jejichž aktivity jsou na našem území již dlouhodobě monitorovány.

Při potírání terorismu má velký význam důsledné vyšetření každého činu, který vykazuje některý ze znaků terorismu, nebo ze stop, projevů a jiných zobrazení, u nichžlze na terorismus usuzovat. V takových případech je zcela nezbytná spolupráce policie nejen se zpravodajskými službami našeho státu, ale i s mezinárodními policejními organizacemi INTERPOL a EUROPOL, jakož i s dalšími kriminalistickými, kriminologickými, psychologickými, psychiatrickými pracovišti, apod. Při objasňování a vyšetřování teroristických útoků má mimořádný význam vlastní pátrání po teroristech, které musí následovat bezprostředně po teroristickém aktu a za využití všech možných sdělovacích prostředků, televizního a rozhlasového vysílání, mimořádných zpráv, zpráv v tisku i za využití fotografií z místa činu nebo události.

Vzhledem k tomu, že kriminalistická prevence terorismu je značně složitá a finančně náročná, neboť musí být zaměřena na operativní sledování podezřelých osob, na jejich pohyb, sledování výskytu pozměněných a padělaných peněz, platidel a cestovních dokladů, má mimořádný význam mezinárodní spolupráce, která je však doposud ze strany institucí Evropské unie spíše podceňována v mylném domnění, že hlavním cílem nejnebezpečnějších teroristických organizací jsou významné objekty Spojených států amerických, jejich zastupitelské úřady v zahraničí, vojenské základny a kontingenty.

I z těchto důvodů a zejména pak v souvislosti s nelegální migrací obyvatelstva ze zemí Islámu, je třeba možnost hrozícího nebezpečí na úrovni Evropské unie aktivizovat a v Evropském parlamentu navrhovat vhodná opatření k ochraně obyvatelstva jednotlivých zemí Evropské unie.

Ing. Jiří PAROUBEK, předseda strany LEV 21 a lídr kandidátky do Evropského parlamentu za stranu LEV 21

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D., stínový ministr vnitra za stranu LEV 21 a kandidát do Evropského parlamentu za stranu LEV 21

zpět na úvodní stranu
Další aktuality