Aktuality

Paskvil, který by zničil Šumavu, Sněmovna zamítla

Vítám rozhodnutí Sněmovny, která včera zamítla senátní předlohu zákona o Národním parku Šumava, jehož někteří předkladatelé, například senátor Jirsa, jenž na zákonem dotčeném území vlastní pozemky, byli v jasném konfliktu zájmů.

Pokud by tento zákon vešel v platnost, znamenalo by to v podstatě zánik tohoto největšího národního parku v ČR. Z přijetí tohoto Senátem navrženého zákona by totiž vyplývalo několik velmi zásadních faktů:

-         na až dvou třetinách NP Šumava by bylo možné zahájit další výstavbu,

-         nebylo by nikterak zajištěno, že v parku bude jakékoli místo pro divokou přírodu,

-         pozemky by byly vyvedeny z majetku státu,

-         vyšlo by se vstříc spekulantům s pozemky,

-         byla by snížena ochrana lesů v NP Šumava ještě na nižší úroveň, než platí mimo lesy národních parků,

-         na území NP Šumava by byl umožněn lov zvěře.

Pevně doufám a rád bych věřil tomu, že podobný paskvil se už nikdy v Poslanecké sněmovně neobjeví. Osobně jsem pro takové řešení, které by ze Šumavy udělalo největší národní park mezi Pyrenejemi a Uralem.

Jiří Paroubek 

zpět na úvodní stranu
Další aktuality