Aktuality

Otevřený dopis expremiéra Jiřího Paroubka šéfredaktoru Práva Zdeňku Porybnému o svobodě slova

Vážený pane šéfredaktore, obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem Ve čtvrtek minulý týden Vám zaslal tiskový útvar strany LEV 21, jejímž jsem předsedou, do redakce Práva můj článek pod názvem „Český parlament o Ukrajině: kterého Masaryka si vybrat“. Tento článek je, myslím, kvalifikovanou kritickou reakcí na obsáhlý komentář ministra zahraničí ČR L. Zaorálka zveřejněný v Právu pod názvem „Ruské užití síly je neobhajitelné“ z 27.3. t.r. Můj článek však nebyl vydán a redakce se ani neobtěžuje, aby reagovala.

Se zájmem jsem si přečetl článek redaktora Mitrofanova „Dobrá zpráva z Brna“, v němž velice hezky moralizuje ruského prezidenta V. Putina. I pro mě je obtížně přijatelné, aby někdo byl vyhozen ze svého zaměstnání pro své politické názory, jako se to stalo ruskému historiku prof. Zubovovi.

            Kladu si jen tiše otázku, zda by se tak stalo i tehdy, pokud by prof. Zubov vyjádřil jen odsudek anexe Krymu Ruskem a nepouštěl se do barvitého a hlavně nepřípadného srovnávání politiky ruského prezidenta s A. Hitlerem. Děkuji A. Mitrofanovi, že toto ve svém článku uvedl.

            Chci Vám sdělit, že takové srovnání vidím jako ahistorické a nechutné. Je to stejné, jako kdybych o Vás bez důkazů napsal, že jste byl rezidentem StB ve Washingtonu anebo, že dnes plníte i ta nejtajnější přání americké zpravodajské služby CIA.

 

 

            Vážený pane šéfredaktore, moralizovat a hovořit o svobodě obecně a o svobodě slova zvlášť může list, v němž se trvale nepošlapává právě svoboda slova. Za dobu čtyř let jsem do Práva zaslal desítky svých článků. Nebyl zveřejněn ani jediný. Pouze u prvního z nich se Váš zástupce obtěžoval reagovat se slovy, že „o tento článek a ani o další články poslance Paroubka nemáme zájem“.

            I já bych se chtěl těšit ze svobody slova v naší zemi, jako se jí bude těšit prof. Zubov. Jsem sice jen bývalým českým premiérem, ale rád bych se tu a tam vyjádřil k některému závažnému společenskému jevu u nás. Myslím, že takovým varovným jevem je právě názorová jednostrannost Práva, pokud jde o Rusko a jeho prezidenta. Proto jsem chtěl zveřejnit svůj článek v Právu, ale Právo o pluralitu názorů zřejmě zájem nemá.

            Nevím, jakým je prof. Zubov historikem, ale přiznám se, že v mých očích jej odborně poněkud snižuje, jestliže přirovnává Putina s Hitlerem, jak o tom Právo informovalo českou veřejnost.

Takže, vážený pane šéfredaktore: ať žije svoboda slova nejen pro vyvolené!

S přátelským pozdravem

Jiří Paroubek 

 

 

 

zpět na úvodní stranu
Další aktuality