Aktuality

Nové vedení Prahy jen těžko vydrží celé volební období

Ustavující schůze Zastupitelstva hlavního města Prahy ukázala naprostou nesmiřitelnost pravicové opozice, tedy TOP 09 a ODS, což jsou strany, které v posledních třech letech (v případě TOP 09), resp. v posledních téměř 25 letech (v případě ODS) řídily pražskou radnici.

Špílec odcházejícího primátora Hudečka stanovit schůzi městského zastupitelstva tak, aby kolidovala s termíny schůzí dvou městských částí, jichž se účastnili i někteří představitelé radniční koalice, byl naprosto dětinský. To je tak jediné, na co se pravicová opozice zmůže. Věcně a koncepčně řešit problémy Prahy však nedokáže.

Nová městská rada zdědila po svých pravicových předchůdkyních řadu kontroverzních projektů, které bude muset řešit. Z těch největších mám na mysli například Opencard, tunel Blanka a platby, které vzniknou při jeho dokončování, dále koncepci financování a výstavby dokončení vnitřního městského okruhu či výstavbu trasy D metra směrem na jih Prahy. Město musí v krátké době rozhodnout také o tom, jak lege artis, tedy tak, aby Šlachtův ÚOOZ opět nezasahoval přímo na pražské radnici, řešit otázku svozu pražského odpadu. Pokud to nové vedení města nezvládne vyřešit do deseti týdnů, které má k řešení tohoto problému k dispozici, dojde ke kolapsu svozu komunálního odpadu.  To by znamenalo v tuto chvíli jen těžko představitelný zásah do života města a jeho občanů.

Z vyjádření odcházejících radních vyplývá, že jsou se svou prací na radnici naprosto spokojeni a pokud tito lidé pokračují v práci v zastupitelstvu hlavního města, chystají již nové pasti, do nichž by se noví radní mohli chytit. Na život běžných Pražanů tito lidé nemysleli nikdy a životy se jim budou snažit zkomplikovat i nyní.

Když se dívám na složení nové městské rady, až na výjimky vidím lidi naprosto nepolíbené významnější manažerskou zkušeností a s malou, či dokonce minimální znalostí pražské komunální problematiky a reálií Prahy. A většina jednoho hlasu v pražském zastupitelstvu, které tvoří de facto čtyři politické strany a jedno názorově nekonzistentní hnutí, dá se s jistotou říci, zaručuje nestabilitu politického uspořádání na pražské radnici. Obávám se, že ještě do letních prázdnin dojde na pražské radnici ke krizi a k novému přeskupení sil.

Již dříve zvolené pražské politické reprezentace v zásadě zcela promarnily dvě volební období (2006–2010 a 2010–2014), a to počínaje absolutním volebním vítězstvím ODS ve volbách do pražského zastupitelstva v roce 2006. Volební období 2014–2018 bohužel zřejmě nebude jiné.

Jiří Paroubek

zpět na úvodní stranu
Další aktuality