Aktuality

Není třeba zvyšovat napětí v Evropě, už tak se dá krájet

Česká média začala vypouštět první pokusné balonky na téma cvičení amerických vojsk na našem území. Celá věc směřuje k pokusu přesvědčit českou veřejnost o tom, tak jak se to bez větších problémů povedlo v Polsku a v pobaltských státech, že středoevropským státům NATO hrozí ruské nebezpečí.

Nedávno schválené rozpočty na obranu Spojených států pro tento rok vykazují částku přes 550 miliard dolarů a mají být ještě posíleny.  Ruský rozpočet na obranu pro tento rok má činit v přepočtu 50 miliard dolarů, prezident Putin by byl nepochybně největším hazardérem 21. století, kdyby nerespektoval realitu a zájmy vojenské mocnosti, jako jsou Spojené státy. USA disponují prakticky nekonečnými finančními zdroji na obranu a na druhé straně ruská armáda je nepochybně sice velmi bojeschopná, ale nepřipravená vést vojenský střet s potenciálním protivníkem v konvenčních zbraních mnohem silnějších.

Nemyslím však, že je vhodné dále stupňovat napětí v Evropě, které povede ve svých důsledcích  k eskalaci vojenských výdajů a omezování hospodářské spolupráce mezi Ruskem a EU. Nemyslím si, že je to v dlouhodobém zájmu ČR. Neobjevují se ani žádné průzkumy veřejného mínění, které by svědčily o potřebě spojeneckých vojenských základen u nás.  Dovolím si proto předpokládat, že si to česká veřejnost nepřeje.

Domnívám se, že většinová část českého obyvatelstva žádné hysterii a obavě o existenci suverénního českého státu a své vlastní nepodléhá.
 

Jiří Paroubek

zpět na úvodní stranu
Další aktuality