Aktuality

Nejvyšší nezaměstnanost v historii ČR je výsledkem chybné politiky předchozích vlád – milionová armáda nezaměstnaných

Rekordní nezaměstnanost v České republice, kdy je bez práce 630 tisíc lidí, je jednoznačným výsledkem chybné hospodářské politiky Nečasovy vlády. Dlouhodobě upozorňuji na fakt, že lidí bez práce je ještě daleko více, protože mimo evidenci úřadů práce jsou stovky tisíc lidí. Mezi nimi jsou mimo jiné lidé v důchodu či předdůchodovém věku, kteří chtějí pracovat, ale jsou prakticky nezaměstnatelní. Nejsou totiž pro ně volná pracovní místa.

Jsou mezi nimi i dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou mimo evidenci úřadů práce. Ke snížení nezaměstnanosti je třeba nastartovat robustní hospodářský růst. Obávám se, že počet reálně nezaměstnaných převyšuje jeden milion osob. To je více, než za Velké hospodářské krize 30. let.

Dosáhnout výrazného růstu ekonomiky zdevastované chybnou hospodářskou politikou pravicových vlád nebude ovšem tak snadné. A rychle to už nepůjde vůbec. Síly setrvačnosti v ekonomice jsou velmi silné. První příznaky oživení plynoucí ze změny hospodářské politiky nové vlády se mohou v české ekonomice projevit nejdříve až v závěru příštího roku a podstatně až v roce 2016 a 2017.

Mám-li říci svou prognózu růstu české ekonomiky v tomto roce, nemyslím si, že převýší 1%. A 1% růstu HDP představuje meziroční růst příjmů státního rozpočtu zhruba o 10 – 12 mld. Kč. Vláda by ovšem měla mít ambici vytvořit již pro rok 2016 souběh takových změn hospodářské politiky, jež by umožnil růst HDP o 3 – 4%. S nějakými 40 – 45 mld. Kč meziročního přírůstku rozpočtových příjmů je už možné udělat mnohé i na výdajové straně rozpočtu a ještě souběžně snižovat roční schodek státního rozpočtu.

Snižování nezaměstnanosti tedy musí jít ruku v ruce s rozumnou hospodářskou politikou nové vlády. Stát musí maximálně naplnit svou roli největšího zadavatele veřejných zakázek, který prostřednictvím investičních akcí podpoří zvýšení zaměstnanosti. Vedle toho je třeba efektivně a maximálně využít veškerých investičních prostředků např. z Evropské unie.

Jiří Paroubekpředseda LEV 21 

zpět na úvodní stranu
Další aktuality