Aktuality

Návrhy ministra průmyslu k posílení pozice Českomoravské záruční a rozvojové banky

Již před několika lety jsem doporučoval posílení pozic Českomoravské záruční a rozvojové banky, a to formou navýšení kapitálu, tak aby banka mohla financovat projekty rozvojového charakteru.

A to zejména v hospodářsky zaostávajících regionech a mikroregionech České republiky.

Náměty ministra průmyslu a obchodu Mládka proto považuji za rozumné a byl bych rád, aby tyto záměry byly co nejrychleji realizovány.

Jiří Paroubek

zpět na úvodní stranu
Další aktuality