Aktuality

Násilí je obrazem dnešní doby!

Poslední násilnosti na stadionech jsou jen odrazem stavu naší společnosti. Je to problém nejen náš, ale i celosvětový. Násilí se totiž stalo fenomén doby. Roste kriminalita mládeže, její obdiv k virtuálním hrdinům. Roste i její neúcta k lidem, či dokonce i k lidskému životu. Nedávný otřesný příběh zmařeného života mladé dívky z Jihlavska mladými vrahy je toho dokladem. Začátkem toho všeho je nejspíše výchova v rodině a jistě i ve škole.

Rodina už není tou rodinou, kterou jsme povětšinou znali z doby dřívější. Česká republika se potýká s vysokou rozvodovostí, tedy následně i s výchovou dětí jen jedním z rodičů. Jsme svědky poklesu zájmu dětí o sport, kulturu, společenské vyžití. Často i ekonomické důvody jsou důvodem poklesu zájmu o sport. Cesta na hory se stává dostupná jen pro část dětí. Učitelé o tom mohou vyprávět…Také šikana je na školách denním jevem. Ministr školství dokonce uvažuje i o ochraně učitelů. Média k tomuto stavu přispívají. Televizní pořady, filmy, literatura vyrábějí nové hrdiny, kteří vítězí ne hlavou, ale silou paží. Tedy ne výchova skautem či Sokolem. Akční hrdinové jsou dnes fenoménem doby. V televizi v přímém přenosu vidíme často útoky zamaskovaných útočníků na policejní jednotky tak, jak se stalo i na demonstracích v Kyjevě. Dokonce se z těchto útočníků stali televizní hrdinové. Tedy pochybné vzory k následování.  Kdo hodil dlažební kostkou, se stal hvězdou TV. Nelze proto zavírat oči a tolerovat ani tyto útoky na veřejné činitele. 

 

A tam možná jsou počátky rodícího se násilí ve společnosti. To primitivní, dnes kritizované, násilí se projevuje zejména na stadionech uprostřed davu. Ale nezapomínejme také na vandalismus, ničení společného, či cizího majetku. Množí se útoky na invalidní, bezmocné starší spoluobčany. Udělené tresty, pokud vůbec jsou uděleny, jsou směšné, pro viníky spíše povzbudivé. Mnozí pachatelé z důvodu věku jsou navíc beztrestní. Je smutnou realitou, že za špatné parkování autem zaplatíme více, než pachatel vandalismu či viník za větší opakované krádeže v samoobsluze.    

Úspěch jedince ve společnosti se měří ekonomickým úspěchem. Dravost je preferována. Z mládí se stala ctnost, ze stáří pohrdání. Stát by se měl zcela jasně postavit proti těmto negativním vlivům. Stále slyšíme jen slova, slova…Činy ale pokulhávají. Před zákony musíme upřednostňovat výchovu. Jak v rodinách, tak i ve škole, ale i přes veřejná média. Ideologie, která se zabydlela v médiích, se stala brzdou pro výchovu a úctu lidské činnosti. Vzory nemusíme vyrábět nebo stydlivě hledat. V naší historii máme tisíce příkladů. Hrdiny, tedy jejich jména a činy, musíme jen více připomínat. A v neposlední řadě sami politici musí jít, nejen mládeži, příkladem.

Přemysl Votava, kandidát strany LEV 21 do EP

zpět na úvodní stranu
Další aktuality