Aktuality

Katolická církev toho nemá nikdy dost

Již zvěčnělý kardinál Tomášek poté, co parlament přijal v roce 1991 zákon, kterým byly výčtově restituovány některé významné majetky ve prospěch katolické církve, řekl ve své děkovné řeči 1. 8. 1991 (poté, co Federální shromáždění ČSFR předalo zejména řeholním řádům 170 komplexů budov): „Toto je poslední nárok, který církve vznášejí.“

Kardinál Tomášek, jehož morální integritu lze těžko zpochybnit, však v čele české církve skončil a po čase i zemřel, a noví katoličtí preláti dostali mnohem větší apetit.

Podařilo se jim přesvědčit i chamtivé představitele nekatolických církví (s výjimkou baptistů) k tomu, aby společně pobírali od státu reparace v současné výši cca 2 miliardy korun, a k tomu, aby zejména katolická církev dostala zpátky obrovské hodnoty nemovitého majetku, který jí údajně v minulosti patřil…

V zákoně, který prosadila rozdílem jednoho hlasu pravomocně odsouzeného poslance Pekárka někdejší pravicová vládní koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, se objevil nepatrný paragraf, podle kterého je možné, aby církve zpochybnily také majetek, který byl předán či prodán v dobré víře obcemi jinému subjektu v letech předcházejících přijetí zákona o církevních restitucích a který údajně patřil církvi.

Nenažranost katolické církve je tak nekonečná, že jí nestačí majetky za desítky miliard korun, které podle zmíněného zákona získává, ale dožaduje se od obcí, respektive od osob, které nabyly od obcí majetku v dobré víře, že se jedná o majetek obecní, vydání majetku v rámci 300 žalob.

Že to způsobí obrovské komplikace mnoha soukromým majitelům a investorům, je zřejmé. Ale katolické církvi je to úplně fuk. Tak jako vše, co jde mimo její materiální zájmy. Myslím, že je dobře, že soukromí investoři budou moci poděkovat těm, které vesměs v minulosti ve volbách volili, tj. pánům Nečasovi, Kalouskovi, Schwarzenbergovi, Gazdíkovi a spol.

zpět na úvodní stranu
Další aktuality