Aktuality

K. Šlechtová vrší hlouposti

Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do Bruselu rozvržení dotačních úřadů, přes které by měly proudit eudodotace na finanční perspektivu 2014 – 2020. Tři ministerstva (vnitra, zdravotnictví a kultury) však z procesu čerpání dotací podle tohoto plánu vypadnou, a to se jim pochopitelně nelíbí.

To, že mezi těmi ministerstvy, které v nové finanční perspektivě už nebudou moci rozdělovat dotace z EU, jak tomu bylo ve finančním období 2007–2013, bude ministerstvo vnitra, není příjemné. Technické možnosti policie a ministerstva vnitra v boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu jsou omezené a tento boj by potřeboval posílit výraznějšími finančními prostředky. To se ovšem podle plánu MMR zřejmě nestane…
Také oblast kultury, pokud zde bude dotační režim omezen pouze na vlastní finanční prostředky ministerstva, bude ztráta možnosti rozdělovat evropské dotace znamenat velmi vážný problém.

Naprostou katastrofou je však rozhodnutí MMR pro oblast zdravotnictví. Díky penězům, které sem z evropských fondů přitekly v minulé finanční perspektivě (2007–2013)bylo možné desítky českých nemocnit vybavit zařízením a technologiemi na nejvyšší světové úrovni, což vedlo ke zlepšení zdravotní péče, a tedy ke zvýšení úrovně zdravotnictví jako celku. Tento sektor se však díky rozhodnutí MMR nadále nebude moci takto rozvíjet… To je nesporně nejvážnější dopad neuváženého rozhodnutí MMR.
 

zpět na úvodní stranu
Další aktuality