Aktuality

Filip Drapák: Evropský rozpočet a co bychom o něm měli vědět

Rozpočet Evropské unie je i náš rozpočet, vzhledem k tomu, že Česká republika patří do Evropské unie, ať už se to euroskeptikům líbí nebo ne. A proto bychom měli vědět, o čem evropský rozpočet je, abychom tak snadno nepodlehli leckterým politickým blábolům, které o Evropské unii a jeho rozpočtu někteří politici rádi vypouštějí do éteru.

Evropská unie nemůže mít schodkový rozpočet

Evropská unie musí hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, výdaje EU mohou být financovány pouze příjmy EU. Rozpočtové zdroje EU jsou dané rozhodnutím Evropské rady.

Evropská unie je financována zejména (99 procent) z vlastních zdrojů

Vlastní zdroje definované Evropskou radou jsou v zásadě tři:

(a)    Tradiční vlastní zdroje jsou založené zejména na výběru cel ze zboží importovaného do EU, členské státy si ponechávají pouze 25 procent vybraného cla na úhradu svých nákladů spojených s výběrem cel

(b)   Vlastní zdroje z VAT jsou vlastně podílem na dani z přidané hodnoty, vybrané na území EU a to ve výši 0,3 procenta, tvoří kolem 14-15 miliard Euro.

(c)    Vlastní zdroje založené na hrubém národním příjmu EU (anglicky GNI, Gross National Income), kde každý člen EU odvádí do pokladny EU procentuální podíl na hrubém národním příjmu a tyto příjmy bilancují vlastně rozpočet EU. V roce 2010 například tvořili celkem 92 miliard Euro. 

 Celkové vlastní příjmy EU nesmí převýšit 1,23 procent GNI EU.

 

Výdajové priority Evropské unie

Evropská unie má výdaje definované prioritami dohodnutými mezi Parlamentem, Radou a Komisí.

Pro období 2007-2013 byly tyto rozpočtové priority:

(a)    Jednotný trh – priorita zaměřená na tmelení jednotného trhu na principech udržitelného ekonomického rozvoje s cílem mobilizovat rozvoj ekonomický, sociální a budovat ochranu životního prostředí

(b)   Evropské občanství – priorita vytvářející z EU prostor svobody, spravedlnosti a bezpečnosti se zajištěným přístupem občanů EU k veřejným službám a statkům

(c)    Úloha Evropy v globálním světě – priorita zaměřená na jasnou strategii a formulaci EU v rámci světa a to na základě hlavních Evropských hodnot

 

Na co vydává EU peníze a kolik to stojí?

Na základě priorit je pak definovaný rozpočet EU rozdělený následovně:

Jednotný trh je největší prioritou s cca podílem téměř 88 procent na EU rozpočtu. Na zaměstnanost a růst při tom EU dává nějakých 45 procent a na ochranu a řízení přírodních zdrojů téměř 43 procent.  Rozpočet EU na prioritu evropského občanství je necelá 2 procenta. EU v globálním světě stojí EU asi 5 procent rozpočtu. Vlastní rozpočet na administrativu je téměř 6 procent.

Mýty o rozpočtu EU:

(a)    Rozpočet EU je obrovský

 NE není obrovský a tří jen jednu padesátinu rozpočtu členských zemí EU a tvoří 1 procento HDP EU (rozpočet EU v roce 2011 byl cca 140 mld euro zatím co rozpočet zemí EU byl 6000 mld euro)

(b)   EU má obrovské administrativní výdaje

NE nemá,  výdaje na evropské úředníky a administraci EU tvoří méně než 6 procent výdajů EU. 94 procent výdajů EU jde do regionů EU zejména pak do těch regionů, které jsou ekonomicky slabší dle priorit definovaných rozpočtem.

(c)    Většina peněz EU je rozkradena

NE není, pokud jsou evropské peníze rozkrádány, tak jsou rozkrádány na národní nebo regionální úrovni. Pokud nějaký stát nedostatečnou kontrolou umožní rozkradení evropských dotací, tak za toto je zodpovědná odpovědná administrativa v dané zemi.

(d)   O Evropských penězích rozhodují za nás Evropští byrokraté

NE, o evropských penězích rozhodují demokraticky zvolené orgány a rozpočet schvaluje Evropský parlament s Evropskou radou. Rozpočet navrhuje ke schválení Evropská komise.

 

Pokud chcete, aby byl evropský rozpočet kvalitnější, běžte k volbám a zvolte si pro sebe odpovídající zástupce do Evropského parlamentu, nevolte sociology, nevolte pedagogy a nevolte ani lobbisty. Zvolte do EU parlamentu zkušené vyjednavače s ekonomickými kompetencemi, protože jenom takoví lidé umí porozumět rozpočtu Evropské unie a vybojovat pro Vás rozpočet, který bude mít pozitivní přínos pro Váš život.

Ing. Filip Drapák, ekonom a kandidát za stranu LEV 21 pro volby do EP 

zpět na úvodní stranu
Další aktuality