Aktuality

Drapák: Evropská unie zavádí SSM. Těšíme se?

(Opravdu se nejedná se o obnovení SSM ve smyslu Socialistického svazu mládeže – pozn. autora) Evropský parlament a Rada EU podpořili návrh Komise na vytvoření bankovní unie. Šéf Evropské komise José Barroso k návrhu na vytvoření bankovní unie řekl že „obnoví důvěru v bankovní dohled v celé eurozoně...“ a Evropská komise doufá, že tímto bude vyřešen problém krachujících bankovních systémů v zemích EU a předejde se kontaminaci Evropy případnými bankovními krizemi.

Cíl je to jistě chvályhodný. Otázkou je, zda bude skutečně fungovat, a jestli nás nebude stát víc, než dnes tušíme. O čem tedy je Bankovní unie? Evropská unie byla kontaminována krizí z USA v roce 2008 a od té doby se různé „evropské“ krize sem tam vysypou jako neštovice. Jednou je to fiskální problém, jindy bankovní a tak pořád dokola. Zkušenosti EU s bankovní krizí v Irsku, Španělsku, a nakonec krize s vykřičníkem na Kypru dodaly EU energii hledat další prostředky, jak bránit Unii před finančníni nemocemi. A tato energie byla využita, jak jinak, než na další posílení integrace a snížení samosprávy zemí EU v oblasti bankovního dozoru.

Bankovní unie má dva klíčové pilíře. První z nich je SSM a ten druhý SRM. SSM je zkratka z anglického „Single Supervisory Mechanism“ (společný bankovní dohled). SSM bude vykonávat bankovní dohled nad bankami 28 zemí EU a zajišťovat uplatnění jednotných pravidel. SRM z anglického „Single Resolution Mechanism“ (společný záchranný mechanismus) bude zase zajišťovat, aby byl případný bankovní problém řešen rychle a s využitím nadnárodního fondu.

 Je důležité uvědomit si následující:

1.      Společný záchranný mechanismus se bude uplatňovat pro všechny banky pod společným bankovním dohledem.

2.      Rozhodování bude centralizované.

3.      Rozhodování bude společné a bez práva veta.

4.      Bude vytvořen SRF, neboli Single Resolution Fund (společný záchranný fond), do kterého budou přispívat všechny banky.

Aby se tento předběžně odsouhlasený návrh zrealizoval, musí být ve finální podobě ještě schválen Evropským parlamentem a evropskými zeměmi v Radě EU.

Co to znamená pro Českou republiku? Máme se na co těšit? Pro nás to dnes bude znamenat asi spíše vyšší náklady, vzhledem k relativně dobrému stavu domácích bank. Hlavním přínosem do budoucna bude ale vyšší stabilita bankovního sektoru, zejména na jihu Evropské unie, a doufejme, že se dostane časem i na přínos pro české spotřebitele zrušením různých českých bankovních specialit, zejména v oblasti poplatků.

 

Ing. Filip Drapák, ekonom spolupracující se Světovou bankou a kandidát strany LEV 21 do EP 

zpět na úvodní stranu
Další aktuality