Aktuality

Dostavba JE Temelín či JE Dukovany by byla proti zájmu většiny českých občanů

V médiích se se v poslední době často objevují zprávy, které mají za cíl přesvědčit veřejnost o tom, jak nevyhnutelná, a navíc snad ještě prospěšná by byla dostavba jaderných bloků v Temelíně nebo i Dukovanech. Naposledy se objevila zpráva o tom, že Westinghouse ČR nabídl financování části výroby nových jaderných zdrojů.

Je třeba si uvědomit, že ČEZ po české vládě požaduje garanci výkupních cen elektrické energie – kvůli tomu, že tyto garance od vlády nedostal, zrušil letos v dubnu tendr na dostavbu jaderných bloků v JE Temelín a bez těchto garancí stavbu velmi pravděpodobně ani nezahájí.

Pokud by česká vláda poskytla takovouto garanci výkupní ceny elektrické energie, znamenalo by to, že i kdyby cena elektrické energie klesala, nedělo by se tak v případě elektrické energie z Temelína (případně Dukovan), a občané by tedy dotovali elektřinu vyrobenou z těchto nových bloků. A jelikož již v současnosti ČR ročně vyváží do zahraničí 20 % v tuzemsku vyrobené elektřiny, což odpovídá zhruba roční produkci JE Temelín, dotovali by čeští občané nejspíš elektrickou energii putující do Německa či Rakouska.

Dále je třeba si uvědomit, že ČR souhlasila se všemi třemi cíli Klimaticko-energetického balíčku, tedy se 1.) snížením spotřeby energie o 30 %, 2.) zvýšením podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie a 3.) snížením emisí CO2 o 40 %. Kam, ale hlavně za jakých podmínek by pak ČR vyvážela elektřinu z nových zdrojů?

Určité zájmové skupiny jistě velmi vehementně stojí o dostavbu jaderných bloků elektráren v Temelíně a Dukovanech a tyto zájmové skupiny se pochopitelně snaží přesvědčit vládu, aby jejich přání o dostavbě bloků vyhověla, a veřejnost o tom, že toto jejich přání přinese ČR nějaké výhody. Skutečný stav věcí je ale takový, že výhody by dostavba jaderných bloků přinesla jen velmi úzké skupině lidí, nikoli většině českých občanů.  Věřím, že vláda bude jednat v zájmu většiny občanů a tlaku zájmových skupin nepodlehne.

Jiří Paroubek

zpět na úvodní stranu
Další aktuality