Aktuality

Co postaví nová vláda z trosek českého stavebnictví?

Důležitým signálem růstu v národní ekonomice vždy bylo výrazné oživení stavebnictví. To má totiž vysoký multiplikační efekt a každá normální vláda by se měla o tento růst snažit. Dnes publikovaná čísla ovšem hovoří o tom, že se doposud nepodařilo pokles stavebnictví zastavit. Meziroční pokles ve stavební výrobě činí mínus 8,3 procenta.

Když jsem v letech 2005 – 2006 stál v čele vlády, hospodářský růst země se pohyboval kolem 7 %. Stavebnictví v té době rostlo pozoruhodnými tempy. Byl to doslova zlatý věk českého stavebnictví. Bylo to díky přílivu zahraničních investorů, vysokému investičnímu objemu státu a obcí a v neposlední řadě se o to zasloužili také občané, kteří se vrhli do výstavby vlastního bydlení.

Následné vlády pod vedením Mirka Topolánka a Petra Nečase však svou nerozumnou politikou zahraniční investice srazily ke dnu. Stejně tak veřejné investice a podporu bytové výstavby. V současné době není novou výstavbou dokonce zajištěna ani prostá reprodukce bytového fondu.

Stavební výroba od roku 2008 klesla o 25,1 %. Stejně zoufalá jsou i čísla týkající se počtu pracovníků stavebních firem. Zatímco v roce 2008 jich bylo bezmála 110 tisíc, o čtyři roky později, v roce 2012, jich byl už jen něco málo před 90 tisíc. Každý šestý pracovník z těchto firem tedy skončil na dlažbě. Je tomu tak i proto, že stavebnictví chybí rezortní zastřešení. Vytvoření pozice náměstka pro stavebnictví při ministerstvu průmyslu a obchodu, dopravy, zemědělství či místního rozvoje by rozhodně nebylo od věci.
 
Situace v českém stavebnictví je velmi zoufalá. Může se však změnit na tragickou, a to v případě, že nová vláda nebude velmi rychle a velmi účinně jednat. Vyzývám proto odpovědné ministry průmyslu, financí a pro místní rozvoj, aby urychleně představili svou vizi obnovy českého stavebnictví.
 
Jiří Paroubek, předseda LEV 21
zpět na úvodní stranu
Další aktuality