Aktuality

Cesta k revizi zákona o církevních restitucích?

Podle informací deníku Právo Český statistický úřad pro vlastní potřebu spočítal a ohodnotil majetek, který stát církevním subjektům, tedy hlavně katolické církvi, předal do konce roku 2014. Toto šetření ČSÚ ukazuje, že ceny majetku jsou jen zlomky těch, ze kterých vycházela Topolánkova a Nečasova vláda při určování ceny majetku, který církvím zabavili komunisté.

Pokud byla nadhodnocena cena majetku, je logické, že nepřiměřeně velká bude i finanční náhrada za tento majetek. Vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik ČSU Jaroslav Sixta pro Právo uvedl, že jde zatím o první odhady ČSÚ, které budou postupně upřesňovány, ale že výrazně jiné výsledky očekávat nelze.

Informace ČSÚ o několikanásobném nadhodnocení ceny majetku, který má v restitucích připadnout církevním subjektům, je velmi závažná. Ceny církevního majetku byly totiž důležitou součástí argumentace předkladatelů zákona o církevních restitucích.

Chci připomenout, že tento zákon o církevních restitucích byl v Poslanecké sněmovně přijat většinou jednoho hlasu, přičemž tím rozhodujícím stoprvním hlasem byl hlas poslance Pekárka (ODS), který byl již v té době pravomocně odsouzen k výkonu trestu a který dnes skutečně vykonává trest ve věznici.

Myslím, že informace ČSÚ o tom, že cena majetku, který má být vydán církevním organizacím, byla významně nadhodnocena, by stála za právní analýzu. A to v tom smyslu, zda zákon postavený na lživé či zcela chybné argumentaci není třeba revidovat…

zpět na úvodní stranu
Další aktuality