Aktuality

České stavebnictví nezastavilo pád

Jedním z nejhorších dědictví po působení dvou pravicových vlád a zároveň tak jednou z největších výzev pro Sobotkův kabinet je vývoj českého stavebnictví. V červenci však stavebnictví opět meziročně pokleslo, a to o 3,7 %. To je mimořádně vážná situace, na kterou by vláda měla rychle reagovat.

Vláda ale za své dosavadní půlroční působení pro stabilizaci situace ve stavebnictví neudělala zhola nic. Na ministerstvu průmyslu a obchodu se o stavebnictví „stará“ univerzální náměstek KDU-ČSL J. Koliba, který, snad podle vzoru prezidenta Zemana, stojí u všeho, ale nerozumí ničemu.

Vláda musí urychleně zpracovat program na podporu stavebnictví. Ten se musí opírat o dostatečné finanční prostředky na výstavbu liniových staveb, ale musí také dokázat změnit situaci v dalších segmentech stavební výroby: bytové výstavby, výstavby sociálních zařízení, např. penzionů, a podobně.

Pro tyto účely se nabízí využít alespoň část prostředků, které zatím „leží ladem“ na účtech státních podniků.

Stejně významné jako zajistit finanční prostředky, je, aby vláda vytvořila obecně lepší podmínky v oblasti legislativy. Na jaře byly Evropským parlamentem schváleny nové směrnice, dle kterých bude třeba v rámci implementace zákonů změnit i český zákon o veřejných zakázkách. Současný zákon je zcela nefunkční, brání rozvoji stavební výroby ve veřejné sféře, a ve svých důsledcích vede ke kriminalizaci veřejných činitelů, zejména starostů. Budoucí eurokomisařka V. Jourová však v čele MMR, které je gestorem tohoto zákona, neudělala vůbec nic, aby tento zákon podle možností platil už od prvního ledna následujícího roku.  Vláda musí k celé problematice investic přistupovat velmi komplexně. Zatím se však nedohodla ani na tom, kdo je ve vládě vlastně gesčně zodpovědný za vývoj ve stavebnictví, respektive na tom, jaké má ministerstvo průmyslu a obchodu páky na další ministerstva (zejména na ministerstvo dopravy a ministerstvo pro místní rozvoj ad.), aby pro stavebnictví něco udělala.

Nevznikla ani žádná mezioborová pracovní skupina pro stavebnictví. Prostě za půl roku činnosti této vlády se v tomto ohledu nestalo nic. Vláda jen jede v kolejích vyjetých pravicovými kabinety, a to s mašinfíry typu J. Koliba, kteří nejsou schopni přinést žádnou změnu.

Situace ve stavebnictví je skutečně kritická a vláda musí urychleně přistoupit k jejímu řešení.

Jiří Paroubek

zpět na úvodní stranu
Další aktuality